Obaveštavmo vas da je Sindikalna konfederacija: Anarho-sindikalistička inicijativa priredila četiri audio diska u okviru edicije "Muzika slobode"

Za Dalje informacije pogledajte: web strana distribucije ASI