Studenti treće godine istorije umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu već tri dana štrajkuju glađu i spavaju na fakultetu zahtevajući od uprave da im dozvoli bezuslovan upis četvrte godine. Zbog naglog prelaska sa starih na nove nastavne planove i programe usklađene sa Bolonjskom deklaracijom, oni u narednih godinu dana moraju da polože i do 16 ispita da bi upisali četvrtu godinu studija.

U sali 401 na četvrtom spratu Filozofskog fakulteta zajedno štrajkuju studenti koji su još prošle godine upisali treću godinu i njihove kolege koje su to učinile ove godine. Stotinak studenata koji su prošlog oktobra prešli u treću godinu prebačeni su još tada na novi nastavni program iz 2002. godine koji je, navodno, u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Njih, međutim, niko o tome nije obavestio sve do marta ove godine, tako da su u međuvremenu propustili niz predavanja, vežbi i ispitnih rokova, objašnjavaju nam oni. Pošto su predmeti samo, kako navode, istumbani pa su neki sa viših godina prebačeni u ranije studijske godine, mnogima od njih su se ispiti umnožili i oni moraju da ih polože sve odjednom da bi imali pravo da upišu četvrtu godinu studija.

- Neki do nas imaju po pet ispita za uslov, ali su od toga četiri četvorosemestralna. Kada smo čuli u martu da smo prebačeni na novi program, odmah smo otišli na razgovor sa dekanicom Maricom Šuput i od nje zatražili mogućnost da polažemo u apsolventskim rokovima, kako bi uspeli da damo tih pet ispita. Ona je rekla da će videti za to. Na molbu koju smo poslali u oktobru ona je predložila da se uslov za upis smanji, ali jedino što smo na kraju dobili je saopštenje da za tu odluku niko nije nadležan - pričaju studenti.

Još stotinak studenata koji su ove godine upisali treću godinu istorije umetnosti još je u goroj situaciji jer su od ovog oktobra prebačeni na najnoviji program iz 2003. godine, po kom počinju da rade sadašnji brucoši. Da bi po novom programu upisali četvrtu godinu, moraju da očiste prve tri i u narednih godinu dana da daju čak 16 ispita za uslov.

- Mi samo tražimo ono što su već dobili studenti ETF-a, Šumarskog, Arhitekture - da bezuslovno upišemo završnu godinu kako bismo uspeli sve da postignemo. Uprava bi trebalo dobro da razmisli, s obzirom na to da su, ne saopštivši nam na vreme da radimo po novim programima, prekršili i Statut fakulteta i Zakon - upozoravaju studenti štrajkači.