Proglas povodom puštanja na slobodu pripadnika neonacističke organizacije Nacionalni stroj

Država Srbija žmuri na desno oko, u to više nema sumnje, jer je fašističko nasilje postalo legitiman, društveno prihvatljivi oblik političkog delovanja. Kako drugačije objasniti odluku o puštanju neonacista da se brane sa slobode?

Pitamo šta je još trebalo da se dogodi na tribini održanoj 9. novembra da bi državne strukture shvatile ovaj slučaj na ozbiljan način?

Da li je neko trebao da bude prebijen, ranjen ili ubijen, da bi postojali "opravdani razlozi" za zadržavanje nacističkih zlikovaca u pritvoru?

Očigledno je da izjave svedoka nisu bile dovoljne, video snimci koje su videli milioni ljudi nisu bili dovoljno transparentni, a fašistički propagandni materijal nije bio dovoljan materijalni dokaz za "demokratske nacionaliste" u Srbiji.

Antifašistička akcija Novog Sada smatra da sve to nije uzeto u obzir zato jer se državne strukture očito slažu sa idejama nacističkih grupacija u Srbiji i otvoreno ga podržavaju svojim nečinjenjem.

Srpski nacisti su iz pritvora pušteni pre vremena jer se u Srbiji fašističko delovanje očito ne shvata ozbiljno i postalo je društveno poželjan politički obrazac.

Antifašistička akcija Novog Sada pita hoće li uopšte biti sudskog procesa? Dodatnu sumnju u odluku o ukidanju pritvora, ali i u izvesnost samog procesa izaziva i činjenica da se među puštenima na slobodu nalaze najagresivniji pripadnici ove grupe.

Pitamo da li to znači da će nacisti iz Nacionalnog stroja, poput mnogih pre njih, biti nagrađeni, a ne kažnjeni za svoje postupke?

Takva odluka svakako je u skladu sa nakaznom politikom ove države.

Puštanje na slobodu sledbenika ideologije krvi i tla ne sme iznenaditi nikog, jer posle njihovog "spektakularnog" hapšenja, koje je samo trebalo svima da zamaže oči, još jedno zamazivanje očiju moglo se očekivati.

Državi Srbiji je potpuno primeren nastup kakav se vida kod opsenara na seoskim vašarima, i njeni dometi zato nisu mogli biti veci od toga. Upozoravamo javnost u Srbiji da ako država ne želi i nije u stanju da adekvatno odgovori na fašističko nasilje i primereno ga kazni, ako država nije u stanju da zaštiti društvo od fašističke pretnje, društvo će morati samo da se zaštiti!

FAŠISTIČKO NASILJE NEĆE PROĆI!

SMRT FAŠIZMU!

ANTIFAŠISTIČKA AKCIJA NOVI SAD