Beograd - Vlada Srbije obmanula je prosvetne radnike nudeći im socijalni program za prevremeni odlazak iz škole. Rečeno je da svi mogu da odu, a posle prijavljivanja prosvetara uvedena su nova pravila. Od oko 6.500 prosvetnih radnika, samo će oko 2.500 najverovatnije dobrovoljno raskinuti radni odnos i uz otpremnine otići iz škola, a ovoj cifri treba dodati i oko 500 prosvetara zaposlenih na fakultetima i višim školama.

- Nismo u potpunosti zadovoljni načinom na koji je sproveden prvi krug akcije Vlade Srbije za dobrovoljni raskid radnog odnosa prosvetnih radnika, uz stimulativne otpremnine. Pre svega, akcija je sprovedena u veoma kratkom roku, uz veliki broj kontradiktornih izjava i opstrukciju pojedinih sindikata, ali i direktora škola. U taj posao su se umešali i načelnici školskih uprava, koji su često davali proizvoljne i netačne informacije, što je dodatno iskomplikovalo tok akcije. Bilo bi bolje da je akcija počela pre početka školske godine i da se krenulo od nenastavnog osoblja - rekao je juče Branislav Pavlović, predsednik Sindikata obrazovanja Srbije.

Slobodan Brajković, sekretar Odbora grada Beograda za obrazovanje, smatra da Vlada Srbije, Ministarstvo prosvete i sporta i Ministarstvo finansija "jedno pričaju, a drugo rade".

- Direktori su odlučivali ko će da ode, a dozvole su davali samo onima za koje su smatrali da su tehnološki višak. Na terenu, situacija je takva da oni koji su se prijavili ne mogu da odu jer im direktori to ne dozvoljavaju, a oni koji ostaju radiće više posla za isti novac - rekao je Brajković.

Sindikat obrazovanja Srbije smatra da, zbog uočenih nepravilnosti, u drugom krugu izjašnjavanja prosvetara za dobrovoljan odlazak, koji će se održati do kraja školske godine, treba precizno utvrditi sve uslove odlaska, a krajnje je vreme za započinjanje projekta racionalizacije mreže škola.

U Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije kažu da se za socijalni program Vlade Srbije prijavilo samo oko 700 njihovih članova.
- Od početka smo govorili da je ovaj socijalni program samo šarena laža za prosvetne radnike. Otići će samo oni ljudi koji su tehnološki višak. Ako u školi postoje tri učitelja jednog razreda i jedan od njih ode, Ministarstvo će rasformirati to odeljenje i učenike podeliti u druga dva, a davaće jednu platu manje. Dakle, to mesto se briše - objašnjava Miodrag Protić, član Predsedništva Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.

- U Uniji smatraju da je više nego očigledno da je ministar prosvete "otpisao" 10.000 prosvetnih radnika, a pošto se nije prijavio dovoljan broj, taj postupak će se ponoviti.