Venecuelanski anarhistički pokret vas poziva da učestvujete u Alternativnom Socijalnom Forumu u Karakasu u januaru 2006, skupu socijalih pokreta koji su protiv vlasti, organizovanom kao odgovor na birokratski Svetski Socijalni Forum koji promoviše venecuelanska vlada. Grupe i pojedinci/ke sa radikalne, antiautoritarne levice iz Venecuele promovišu Alternativni Socijalni Forum (ASF), paralelno sa "zvaničnim" (i od strane države upravljanim) Svetskim Socijalnim Forumom (WSF) koji će se održati od 24. do 29. januara 2006. u Karakasu.

U ovu inicijativu su uključeni lokalni anarhisti/kinje, uključujući CRA (Comision de Relaciones Anarquistas), venecuelanska sekcija Međunarodnog udruženja radnika i radnica, CESL (Centro de Estudios Sociales Libertarios), list El Libertario i slični kolektivi. Prilikom diskusije o definisanju karakteristika ovog ASF-a, insistirali smo da bi ASF trebao da pruži dosta prostora anarhističkim predlozima i iskustvima iz socijalne borbe, što je prihvaćeno od strane ostalih promotera događaja, pošto su veoma zainteresovani da čuju i diskutuju u vezi sa onim što imamo da kažemo.

U trenutku pisanja ovog teksta, upućen je poziv - kako na lokalnom tako i na internacionalnom nivou - za uzimanjem učešća u ASF-u; takođe puno je učinjeno na kreiranju preciznije satnice, pošto je širok spektar grupa pokreta, grupa i aktivista/kinja - iz Venecele i van nje - koje smatraju da zvanični SSF nije mesto za razmenu, promociju i osnaživanje kojima radikali teže. U tom smislu, mi već vidimo ASF kao mesto gde će anarhisti/kinje koji/e će učestvovati u njemu pronaći ne samo zainteresovane slušaoce/teljke i priliku da se prodiskutuje o našim idejama, već i jedinstvena prilika za neposrednu razmenu među nama.

I tako, želimo da pozovemo anarhiste/kinje ma gde oni/e bili/e, a posebno iz Latinske Amerike, da dođu u Venecuelu četvrte nedelje predstojećeg januara. Pozivamo vas da učestvujete u ASF-u, koji će nam pružiti idealno okruženje, ne samo za razmenu ideja i iskustava među nama samima ali i sa drugima, već treba iskoristiti priliku da se anarhisti/kinje sretnu licem u lice što je neophodno za bolju komunikaciju i iniciranje zajedničkih inicijativa. Mora biti jasno da mi ne predlažemo Anarhistički Forum ili bilo šta nalik tome; mi samo nameravamo da promovišemo interakciju između onih koji učestvuju na anarhističkoj sceni na ovom kontinentu.

Otvoreni smo za sve predloge i komentare koje želite da iznesete u vezi sa ovim inicijalnim pregledom, posebno u vezi sa načinima na koje bismo mogli da imamo što više koristi od ovog okupljanja anarhista/kinja iz mnogih zemalja u Venecueli. Mi vas takođe pozivamo da posetite veb stranicu ASF-a da biste bili informisani u vezi samog dešavanja, načinima na koje možete da učestvujete, dajete predloge, i diskusijama koje će biti pokrenute.

E-mail kontakt časopisa El Libertario
Web sajt časopisa
Tekstovi iz časopisa prevedeni na engleski jezik