Beograd - U Beogradu je prema podacima beogradske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u junu registrovano ukupno 141.441 nezaposlenih. Najviše nezaposlenih je registrovano sa četvrtim stepenom stručne spreme 49.624, zatim sa prvim i trećim stepenom oko 31.000, dok je sa fakultetskom diplomom bilo nezaposleno 12.518 osoba. Na prvo zaposlenje čeka 65.779 osoba. Od ukupnog broja nezaposlenih, njih 40.520 na posao čeka godinu dana, 39.289 osoba posao čeka od jedne do dve godine, 20.670 osoba posao čeka od tri do pet godina a oko 12.000 na posao čeka više od osam godina.