Radnici Elektroprivrede Srbije (EPS), Elektromreže Srbije (EMS) i Podzemne eksploatcije uglja (PEU) jutos su, sedmi put, na 60 minuta obustavili rad u svojim kompanijama i najavili radikalizaciju štrajka, ukoliko predstavnici Vlade Srbije ne udovolje njihovim zahtevima. Radnici u tim kompanijama od 10. januara svakog radnog dana, od devet do 10 časova, organizovali su štrajkove upozorenja, izražavajući nezadovoljstvo zbog neisplaćenog dela zarada za prošlu i pretprošlu godinu i nepostizanja dogovora s Vladom Srbije o vrednosti radnog časa za 2006.

Portparol sindikata radnika EPS-a Đina Trišović je naglasila da se radnici EPS-a, EMS-a i PEU spremaju za radikalizaciju štrajka, jer nisu prihvatili sporazum o rešavanju štrajkačkih zahteva koji je dostavilo Ministarstvo rudarstva i energetike. Prema njenim rečima, u slučaju radikalizacije štrajka, planirana je obustava rada svih sistema u proizvodnji uglja i jalovine, smanjene proizvodnje za 10 odsto i blokada svih šalterskih službi u elektrodistribucijama.

Druga faza štrajka biće održavana u skladu sa Zakonom o štrajku i uz poštovanje minimuma procesa rada, tako da snabdevanje potrošača i stabilnost elektroenergetskog sistema neće biti ugroženi, naglasila je Trišovićeva.

Centralni štrajkački odbor zahteva od pregovaračkog tima Vlade Srbije da do danas u podne dostavi novi predlog sporazuma koji će biti u skladu sa stavovima usaglašenim prilikom pregovora obavljenih 10. januara. Sindikati EPS-a tvrde da se radnicima te kompanije za 2004. godinu duguje 570 miliona dinara, a za 2005. 2,2 milijarde dinara, što je oko 1,5 zarada po zaposlenom i traže 'realnu' vrednost radnog časa za 2006.

Izvor