IZVEŠTAJ SEKRETARIJATA

MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA RADNIKA I RADNICA (MUR)


PLENARNOM SASTANKU INTERNACIONALE

U PRAGU (4. I 5. MARTA 2006. GODINE)XXII Kongres MUR-a održan je u Granadi, 4, 5. i 6. decembra 2004. godine pod sloganom „Ne ratu među narodima – ne miru među klasama“. Delegati su ponovo izabrali norvešku Sekciju NSF kao Sekciju delegiranu da obavlja posao Sekretarijata Internacionale. Kasnije, 7. januara 2005. NSF je odlučio da ponovo izabere članove Sekretarijata, koji će svoje dužnosti obavljati do XXIII Kongresa MUR-a, koji će biti organizovan od strane britanske Sekcije Internacionale, Federacije solidarnosti (Solidarity Federation) u Mančesteru u decembru 2006. godine.

Period od XXII Kongresa do trenutka kada je ovaj izveštaj napisan (početkom januara 2006. godine) obeležile su mnoge tragične katastrofe, pomenimo samo neke, poput Cunamija, uragana Katrina, Rita i Sten, kao i zemljotresi u Pakistanu i Kašmiru. „Majka priroda“ očigledno nije usklađena sa kapitalističkim sistemom koji vlada svetom svojim ratovima, represijom, eksploatacijom, izgladnjivanjem, ekološkom mizerijom, izrabljivanjem dece, nezaposlenošću, nesigurnošću radnih mesta i t.d. Protiv svega toga Međunarodno udruženje radnika i radnica (MUR), korak po korak, pokreće aktivnosti i akcije.

Prva akcija MUR-a, koja je ranije bila dogovorena, je „Kampanja protiv privremenog zapošljavanja“. Informacije o akcijama su postavljene na MUR-ov veb sajt, a zajednički slogan „Međunarodne akcije protiv nesigurnosti radnog mesta“ je prosleđen Sekcijama i Prijateljima Internacionale. Kampanja, koja je nastavak kampanje MUR-a iz aprila 2002. godine, nije bila usmerena samo protiv agencija za privremeno zapošljavanje, već protiv svih vidova nesigurnosti radnog mesta.

Različite akcije su sprovedene u nedelji od 15. aprila do (i uključujući) Prvi maj 2005. godine, a informacije o tim aktivnostima su prosleđene unutar MUR-a. Važno je naglasiti da je apel raširen i u zemljama u kojima ne postoje Sekcije ili Prijatelji MUR-a. Organizacije SiSD (Slovenija), ASK (Hrvatska) i FSPNI (Indonezija) su saopštile da će aktivno učestvovati u kampanji.

Pitanje nesigurnosti radnog mesta je, među ostalima, bilo uključeno u prvomajsko saopštenje Sekretarijata, pod nazivom „Protiv kapitalističke eksploatacije: organizujmo se, pa u borbu!“ Kako je borba protiv kapitalističkih ratova izuzetno važan segment anarho-sindikalizma i MUR-ovih aktivnosti, porast stepena eksploatacije i militarizacija kapitalizma su bili centralno pitanje ovog saopštenja. Delegati su na XXII Kongresu diskutovali o različitim načinima borbe protiv kapitalističkih ratova (Irak, Čečenija, Kolumbija i t.d.) i doneli internu odluku o koordinaciji i specijalnu proklamaciju povodom rata u Kolumbiji.

Još jedna od odluka XXII Kongresa je bila da se Cirkulari sa celokupnom prepiskom Sekretarijata moraju praviti svaka tri meseca, ili češće. Sekretarijat je u ovom periodu napravio tri mesečna Cirkulara koji sadrže veliku količinu informacija i prepiske. Između Cirkulara, komunikacija se obavlja e-mejlom, faksom, poštom i telefonom. Sekretarijat je, u ovom periodu, putovao jednom, na XIII Kongres italijanske sekcije USI, u Napulj.

Cirkulari sadrže preglede rada Sekretarijata, i stoga ovi Cirkulari, koji su na engleskom i španskom jeziku, se mogu posmatrati kao redovni izveštaji Sekretarijata Sekcijama i Prijateljima između Kongresa i Plenarnih sastanaka. Zbog toga u ovaj izveštaj uključujemo i tekstove Cirkulara napravljenih u prethodnom periodu (dostupni na zahtev - nisu prevedeni, prim. IS ASI).

Sada ćemo napraviti sažetak pokrenutih pitanja i, kao i obično, hitne akcije i razmena informacija o konfliktima su u fokusu. Počelo je apelom slovačke sekcije Priama Akcia vezanim za radnike iz Nojsiedlera, i apelom za podršku uhapšenim radnicima i radnicama u Caleta Oliviji argentinske sekcije FORA. Zatim slede akcije CLECE čistača iz Univerizeta u Sevilji, MSC radnica i radnika u Nemačkoj, rudara u Maroku, uhapšenih u Oahaki u Meksiku, i demonstracije podrške uhapšenima u Solunu. Poslednja stavka je ponovo pokrenuta u oktobru, tokom suđenja uhapšenima.

Odmah nakon Prvog maja primili smo tužno obaveštenje o ubistvu anarhiste Nikolasa Neira u Bogoti. Sekretarijat je distribuirao materijal o eksplozivnoj situaciji u Boliviji, o napadima na drugove iz brazilske sekcije Internacionale FOSOP-COB, kao i o konfliktima u Čileu koji su nam dostavljeni od strane Prijatelja MUR-a, grupe Žerminal. Informacije su primljene i prosleđene o slučaju utamničenog totalnog prigovarača savesti Mehmetu Tarkanu u Turskoj i o pokušajima gušenja sindikata vozača autobusa u Teheranu. Slovenački SiSD nam je poslao informacije o protestima u regionu Zasavja, koje smo podržali, a USI je pokrenuo kampanju podrške svom članu Đinu Ankoni, koji je štrajkovao glađu zbog policijskih racija okupiranog lokala u Modeni i slobodarske kuće u Firenci. Na ovaj način smo pomenuli samo neka, ali svakako najbitnija dešavanja.

Pozivamo vas da u Cirkularima pronađete druge primere, dok ćemo pomenuti da je u 2005. godini finansijska podrška poslata bangladeškom sindikatu NGWF (800 USD) za publikacije koje se bave tragedijom u fabrici, dok je štrajku španske sekcije MUR-a, CNT-u u firmi AUSSA poslato 2500 evra u julu i 2500 evra u avgustu. Ovaj težak i dugačak konflikt je aktivno podržan od Sekcija i Prijatelja Internacionale. Kasnije, u oktobru, se desio tragičan zemljotres u Kašmiru i Pakistanu i 2500 USD je poslato sindikatu APFUT. APFUTU je takođe dostavio veliku količinu informacija o radnim konfliktima u Pakistanu.

U poslednje vreme Sekretarijat je distribuirao informacije i podržao štrajk u Iberiji, gde je aktivna sindikalna sekcija CNT-a, dok smo isto tako podržali i otpuštenog poljskog radnika Dariusa Škripčaka. Zahtev za solidarnošću sa brodskim i dokerskim radnicima je primljen od Antiautoritarnog pokreta iz Grčke.

Kontakt između Sekretarijata i Sekcija i Prijatelja je bio stalan, kao što priključeni Cirkulari pokazuju, ali nas je ASI Izrael/Palestina obavestila odmah nakon Kongresa da su raspustili organizaciju i da stoga ne mogu da nastave da budu Prijatelji MUR-a. Kasnije nas je švajcarski Direct! obavestio da su izgubili deo članstva i da ne mogu da nastave svoj rad kao Sekcija MUR-a. BKT, sudeći prema zapažanjima sa puta koji su delegati češkog FAG-a i srpskog ASI-a preduzeli po Bugarskoj, više ne postoji, i oni će o tome napraviti izveštaj Plenarnom sastanku u Pragu. Osim toga već više godina nismo u stanju da ostvarimo kontakt sa nigerijskom sekcijom Avernes Lig.

Tokom prošlog perioda, kao što iz Cirkulara vidite, pitali smo Sekcije i Prijatelje nekoliko puta za savete o tome kako da stupimo u kontakt sa Prijateljima MUR-a, „Amigos de la AIT“, iz Kolumbije. Bili smo veoma zabrinuti plašeći se da su drugarice i drugovi možda izloženi represiji i t.d. Na sreću, sada, 5. januara 2005. godine, oni su nas kontaktirali, pri tome izražavajući razočaranje zbog neuspeha u implementaciji odluke XXII Kongresa o Kolumbiji.

Ova odluka je na Kongresu doneta sa glasovima dve Sekcije za, jedne Sekcije protiv i deset uzdržanih Sekcija, i Sekcije su trebale da je sprovedu krajem Februara. U debati o tom pitanju je iznesen stav da predlog odluke nije dostavljen na vreme Sekcijama za razmatranje, a bilo je i primedbi na sadržaj teksta odluke, u kome se govori o „političkim rešenjima“. Zbog razočaranja izazvanog nesprovođenja odluke Amigos de la AIT su za Plenarni sastanak u Pragu pokrenuli temu „Evaluacija i sprovođenje rezolucija MUR-ovih Kongresa“.

Finansijska pomoć od 1500 USD je poslata Priama Akciji nakon hitne krizne situacije, a ASI-u je poslato 200 USD za njihove prostorije kao i 300 USD za sprovođenje MUR-ove kampanje u aprilu. Kao što vam je poznato, XXII MUR-ov Kongres je odlučio da prioritet u pomoći imaju drugarice i drugovi iz latinske amerike. COB je tražio pomoć za različite projekte, i 2000 USD im je poslato u maju, i još 2000 USD početkom januara 2006. Uz to, Prijatelji MUR-a, Žerminal iz Čilea, su primili 1500 USD podrške za svoje kancelarije i različite projekte.

Što se tiče kontakata sa organizacijama izvan MUR-a, telefonom smo obavešteni da će grupa iz Gvatemale, Brigada Antifašista, aplicirati na sledećem Kongresu za članstvo kao Prijatelj Internacionale. Grupe Bandera Negra i Amor i Resistencia iz Portorika su takođe zainteresovane za pristupanje. Grupa iz Meksika je stupila u razmenu informacija sa Internacionalom, a grupa Solidario iz Kostarike nam redovno šalje informacije. Grupa Centro de Estudios Libertarios (CEL) iz Kolumbije je isto tako slala informacije i zainteresovani su za kontakt, dok nam MLC (Kuba) takođe redovno šalje informacije o različitim temama.

Iz Azije, veoma veliki indonežanski sindikat FSPNI nas je obavestio da želi da postane Sekcija MUR-a, a njihov Statut je prosleđen Sekcijama i Prijateljima. Početkom 2005. godine dobili smo e-mejl od sindikata GWU iz Pakistana, u kome su saopštili da su i oni zainteresovani za pristupanje Internacionali. APFUTU iz Pakistana nas je obavestio da će ponovo aplicirati za članstvo, a njihov Statut je prosleđen Sekcijama i Prijateljima. Pored ovoga, održavamo kontakte i sa NGWF i sa NSEF iz Bangladeša, i oni nas obaveštavaju o lokalnoj situaciji.

Veliki sindikat KTUC iz Kašmira je takođe stupio u kontakt, sa željom da održava sestrinske odnose, a sindikat „Industrijski radnici i radnice Filipina“ (Cavite) redovno prima MUR-ov materijal. Takođe ćemo pomenuti da je AFTUC iz Avganistana stupio sa nama u kontakt pre oko godinu dana i obavestio nas da je zaintereovan za afilijaciju. Kasnije smo dobili informaciju da su učestvovali na XV Svetskom Sindikalnom Kongresu na Kubi.

Što se tiče organizacija u Evropi, Konfederacija Solidarida Obrera iz Španije nam je pisala neposredno pred početak XXII Kongresa, i obavestila nas da su zainteresovani za pristupanje MUR-u. Ovo pismo je pročitano na Kongresu, i prosleđeno Sekcijama i Prijateljima. U odgovoru Sekretarijata napisali smo:

„Nakon ponovnog izbora Sekretarijata od strane NSF-a, sada, u januaru 2005, jasno vas obaveštavamo da je vaša aplikacija odbijena budući da je moguće postojanje samo jedne Sekcije u državi, a kao što vam je poznato, ta Sekcija je španski CNT. Pored toga upoznati smo sa činjenicom da vaša Konfederacija učestvuje u „sindikalnim izborima“, što je u potpunosti neprihvatljivo za Internacionalu budući da je u suprotnosti sa MUR-ovim Statutom i MUR-ovom praksom.“

Što se tiče drugih organizacija, „Anarhistička grupa Amsterdama“ (AGA) i dalje prima MUR-ov materijal, Slovenački SiSD je u procesu odlučivanja o članstvu u MUR-u, a sa hrvatskim ASK-om je pokrenuta razmena informacija i kooperacija. Što se Grčke tiče, grupa članova Antiautoritarnog pokreta nas je obavestila (i preko CNT-E-a i preko ASI-a) da su zainteresovani za stvaranje grupe Prijatelja MUR-a.

U vezi „SAD stvari“, Vrkers solidariti alajens (WSA) je, kao što znate, bila dugogodišnja sekcija MUR-a u SAD-u. Organizacija je imala unutrašnje sukobe, te je nakon toga promenila ime u „US Section of the IWA“. „US Section“ se isključila iz MUR-a 1. februara 2002. godine, budući da, kako kažu, nisu osetili dovoljno podrške u svojoj borbi protiv „paralelističkih aktivnosti“ „WSA-NY“.

Nakon ovoga WSA-NY (sada WSA) je prvo saopštila da nisu deo MUR-a, a nakon toga su nas obavestili da neće aplicirati za članstvo u MUR-u budući da smatraju da „treba da budu posmatrani kao Sekcija u SAD-u“. XXII Kongres MUR-a je odbio ovo, i WSA nije priznata kao Sekcija. Nakon Kongresa, primili smo mnoštvo e-mejlova o različitim temama, ali takođe i faksova i pisama od WSA. Većina materijala je uključena u Cirkulare i prosleđena Sekcijama i Prijateljima, ostatak je dostupan na zahtev.

Takođe smo primili i neke materijale od članova bivše „US Section“. Oni su nas obavestili da više ne koriste ime „AIT Minnesota“. Sada se zovu „Sindikalist ekšn netvork“, i putem e-mejla su nas obavestili da će aplicirati da postanu Sekcija u SAD-u na sledećem Kongresu MUR-a.

„Industrijski radnici i radnice sveta“ (IWW) takođe šalje informacije MUR-u, a krajem marta 2005. IWW je poslao e-mejl CNT-E-u sa željama za saradnju. Sekretarijat CNT-E je zatim prosledio e-mejl Sekretarijatu MUR-a. Iz teksta se čini da je e-mejl bio namenjen francuzima (CNT-Vinjol?) budući da govori o produženju radnog vremena u Francuskoj, i pita da li „CNT planira akcije sa ciljem borbe protiv ovih mera u Francuskoj i drugim zemljama“. U našem odgovoru CNT-E-u, Sekretarijat je saopštio da bi pitanje IWW-a moglo da bude tema za sledeći Plenarni sastanak ili sledeći Kongres:

„Uzimajući u obzir činjenicu da IWW blisko sarađuje sa paralelističkim organizacijama, i veoma snažne odluke protiv ovih organizacija MUR-ovih Kongresa (uključujući i XXII Kongres), mišljenje je Sekretarijata da „IWW Pitanje“ treba prodiskutovati unutar MUR-a, radi stvaranja zajedničkog stava“.

U vezi „unutrašnjih pitanja“, XXII Kongres u Granadi 2004. godine je odlučio da se FAU nije popravio što se tiče njihovih kontakata sa paralelističkim organizacijama. Kongres je dao Sekretarijatu mandat da isključi FAU ako se ovi kontakti nastave. Kasnije bi referendum unutar MUR-a doneo konačnu odluku o prihvatanju ili neprihvatanju odluke Sekretarijata.

Ova odluka i odnosi sa MUR-om su intenzivno diskutovani unutar FAU-a nakon MUR-ovog Kongresa, i predlog o napuštanju MUR-a je stavljena na dnevni red FAU-ovog Kongresa u maju 2005. Pitanje u referendumskoj formi je postavljeno u avgustu, i bilo je odbijeno sa 96 članova i članica protiv napuštanja MUR-a, 70 za i 28 osoba koje su se uzdržale od glasanja. Nakon ovoga smo primili e-mejl (i faks) koji objašnjava FAU-ovu poziciju, i Sekretarijat ga je prosledio Sekcijama i Prijateljima. O toj poziciji će se diskutovati na Plenarnom sastanku u Pragu.

Ukoliko prostudirate Cirkulare, videćete da je RSU Komisija, koju čine drugovi iz CNT-F-a iz Monpeljea, sakupila informacije iz prethodnih godina o RSU-u, i primila pitanja vezana za RSU od Sekcija. Ova pitanja su prevedena i sistematizovana od strane RSU Komisije i poslata USI-u za odgovor.

Ovo je sadašnje stanje procesa, i budući da je odluka doneta na Kongresu, ona ne može biti menjana ili prekinuta Plenarnim sastankom. Proces će biti nastavljen jednom ili više poseta Italiji da bi se pojasnile nejasnoće, a zatim će Komisija poslati krajnji materijal Sekretarijatu koji će ga distribuirati Sekcijama i Prijateljima na vreme pre održavanja XXIII MUR-ovog kongresa u Mačesteru, u decembru 2006. O RSU pitanju se takođe diskutovalo na XIII Kongresu USI-a, u Napulju, u aprilu 2005, kome su prisustvovali posmatrači Sekretarijata. USI-ev Kongres je doneo odluku naslovljenu „Ograničenja i perspektive RSU: koje su opcije?“

„Kongres potvrđuje diskusiju vezanu za pitanje RSU-a, koji je bio i ostaje da bude taktička – a ne strateška opcija. USI podržava i promovisaće stvaranje kolektivnih i baznih organizacionih modela, alternativnih RSU-u, na radnim mestima, i sa tim ciljem će biti organizovan skup na nacionalnom nivou.“

Kao što se u Cirkularima vidi, Sekretarijat je tražio od Sekcija i Prijatelja da nam šalju infromacije o paralelnim organizacijama koje koriste inicijale IWA-AIT-MUR, i da dokumentuju konfuziju koju ta praksa stvara. Sekretarijat Regionalnog Komiteta katalonskog CNT-a – Baleari nam je poslao informacije o „Žoakin Kosta CNT-u“, dok nam je USI dostavio podatke o „USI – Roma“. Pored toga „AIT – Minnesota“ je, kao što smo već rekli, promenila ime u „Sindikalist ekšn network“.

Izveštaj Sekretarijata XXII Kongresu, i odluka Kongresa „Globalizacija i paralelna Internacionala“ pokazuju intenzitet rada onih koji su odabrali „liberterski“ reformizam. Što se tiče njihovih različith aktivnosti, SIL (Solidaridad Internacional Libertaria) je osnovan u Madridu 30. i 1. aprila 2001. godine tokom konferencije “Anarhizam u XXI veku” organizovane od strane CGT-a. Cilj je bio, i jeste, ujediniti sve liberterske snage u ovu Međunarodnu liberterske mrežu solidarnosti (španski inicijali su SIL).

CGT, SAC, Vinjol, SUD i različiti italijanski sindikati takođe održavaju „Sastanke alternativnog sindikalizma“. Španski CGT, francuski i švajcarski SUD i italijanski sindikat UNICOBAS zagovaraju stvaranje stalnih struktura, poput FESAL-a, koji je Evropska federacija alternativnog sindikalizma. Organizacija u obrazovnom sektoru, FESAL-E, je osnovana 3. maja 2002. godine. Uključili smo Statut FESAL-a u Cirkular 9/10/11 – 2005, i on pokazuje da FESAL nije revolucionarni projekat.

Isti Cirkular donosi informacije o tome da je Kongres CGT-a u junu 2005. u Valensiji doneo odluku o jačanju veza sa postojećim anarho-sindikalističkim i revolucionarno-sindikalističkim organizacijama i t.d. Internacionalni sekretar CGT-a, Angel Bosked kaže u intervjuu da oni neće zvanično (?) dovoditi u pitanje MUR, ali da će ova „odluka svakako staviti pitanje pripreme za stvaranje nove Internacionale na dnevni red“!

Ovo je veoma važno primetiti: danas nije samo SAC upeleten u „libertersko“-reformističku politiku na međunarodnom nivou, već isto tako i Vinjol, koji je pokrenuo mrežu International Anarchosyndicalist Network (IAN) u decembru 2001, sa IWW-om, SAC-om i CGT-om. CGT je odlučio da uloži sve snage u ovu mrežu, koja za razliku od FESAL-a nije širok sindikalni front, već paralelna međunarodna „liberterska“ struktura.

Kao što smo pomenuli, prilažemo sažetke Cirkulara koje ste ranije primili i uključujemo ih u naš izveštaj Plenarnom sastanku. Poslednji Cirkular je napisan 14. decembra 2005, a mi smo u ovom delu dodali nove informacije do sadašnjeg trenutka.

Kasnije ćemo napraviti dodatke izveštaju Plenarnom sastanku u Pragu, i želimo vam puno sreće sa pripremama!

Oslo, 10. januar 2006.

Anarho-sindikalistički pozdravi
od Sekretarijata MUR-a

Sven Taiet, Einar Nimoen, Rolf Peter Larsen