Obaveštavamo vas da je nakon uspešnog perioda testiranja u rad puštena zvanična internet prezentacija Sindikalne konfederacije "Anarho-sindikalistička inicijativa", srpske sekcije Međunarodnog udruženja radnika i radnica.

Prezentacija donosi podatke vezane za rad našeg Sindikata, naša programska dokumenta, kao i našu propagandu koja je do sada bila dostupna samo u štampanom obliku. Na njoj je moguće naći arhivu naših saopštenja za javnost, prethodne brojeve naših časopisa i biltena, galeriju fotografija naših akcija, kao i izdanja našeg Centra za liberterske studije.

Takođe, možete se obavestiti o radu Internacionale - Međunarodnog udruženja radnika i radnica, našoj delatnosti u regionu, a isto tako možete pratiti pregled domaćih i međunarodnih borbi koje sindikati širom sveta vode protiv eksploatacije.

Kako smatramo da je kulturna borba neodvojivi deo borbe za oslobođenje, na našoj prezentaciji je jedan deo posvećen i kulturi - nameravamo da, pored tekstova koje nalazimo za relevantne na tom frontu, redovno održavamo onlajn izložbe - trenutno je u toku izložba radova nadrealističkog slikara Iva Tangija.

Kao poseban projekat na našem sajtu se izdvaja elektronska biblioteka, koja je i dalje u fazi izrade, a koja će pokušati da na jednom mestu u elektronskoj formi sakupi većinu, ako ne sve, radove koji se na bilo koji način tiču pitanja anarhizma, anarho-sindikalizma i radničkog pokreta.

Na našoj prezentaciji možete naći uputstva za prijavljivanje na naše mejling liste, koje će vam omogućiti direktniji kontakt sa našom organizacijom. Isto tako najveći izbor linkova prema veb stranicama (kako domaćim, tako i inostranim) koje se bave tematikom anarhizma, anarho-sindikalizma i radničkih borbi je već sada dostupan.

Naša prezentacija je stranica koja je u stalnom razvoju, tako da postoje i delovi koji su i dalje u fazi izrade, no ono što je bitno naglasiti je da naš sajt omogućava svim zainteresovanima da se aktivno uključe u rad na njemu - najbolji primer za to je opcija koja se nalazi u meniju "Članci", a koja omogućava da svako pošalje vest za koju smatra da treba da se pojavi u centralnoj koloni našeg sajta.

Centralna kolona naše prezentacije je, pored boksa sa obaveštenjima i dela sajta na kome se redovno dodaju informacije o aktuelnim štrajkovima i protestima, segment sajta koji se najčešće osvežava novim vestima. Pokušavamo da osvežavanje tog dela sajta bude svakodnevno. Centralna kolona donosi vesti koje su bitne i upotrebljive onima koji žele da se uspešno bore sa podivljalim kapitalističkim sistemom, "tranzicijom", fašizmom i drugim negativnim pojavama u društvu u kome živimo. Donoseći vesti o radničkim borbama, kako kod nas tako i u svetu, informacije sa štrajkova i protesta, primere državne represije, crkvenjačkog zaglupljivanja, primere načina na koji smo ubijani od strane sistema, podatke o delovanju žutih sindikata, ali i analitičke i teoretske tekstove, kao i materijale iz istorije naše borbe - želimo da naš sajt postane mesto na kome će svako uključen u borbu za slobodu proletarijata otpočinjati svoj radni dan.

Na kraju, na našem sajtu postoje i forumi koji omogućavaju diskusije na različite teme, i koji su moderirani na taj način da omoguće nesmetanu konstruktivnu diskusiju.

Budite sa nama!

Zdravlje, Anarhija i Kolektivizam!


E-mail kontakt:

Informatički tim ASI
Sekretarijat za komunikaciju sa medijima ASI
Informacije o radu naše organizacije