STRELJANJE JE OK!U Beogradu je 17. jula 1946. godine izvršena kazna smrti streljanjem nad Dragoljubom Dražom Mihailovićem. Njemu se sudilo zato što je kao vođa četnikih odreda sa sedištem na Ravnoj Gori i vojni ministar u izbegličkoj kraljevskoj vladi vodio politiku prikrivene i otvorene saradnje sa fašističkim okupatorom putem borbe protiv antifašističkog narodnog ustanka i partizanskog pokreta. A takođe i zbog zločina njegovih trupa počinjenih u istočnoj Bosni, Crnoj Gori, Sandžaku i Srbiji, u sklopu političkog programa stvaranja „etnički homogene“ Velike Srbije i obračuna sa simpatizerima partizana.

Imajući u vidu pozitivne reultate suđenja ratnim zločincima pre gotovo šest decenija i neophodnost pravedne primene sličnih načela i na slučajeve zločina počinjenih u jugoslovenskim ratovima od 1991. godine, Antifašistički front iz Beograda i Antifašistička akcija iz Novog Sada protestuju protiv nastojanja zvaničnih organa u Srbiji da rehabilituju zločince, kvislinge, i kolaboracioniste iz Drugog svetskog rata.

Nalepnice sa porukom „Četnici su sramota za srpski narod. STRELJANJE JE OK! Smrt fašizmu.“ su samo jedna od akcija koje će naše dve grupe preduzeti u cilju borbe protiv savremenih oblika koketiranja s fašističkom ideologijom i tradicijom u našoj zemlji.