Beograd - Predstavnici šest sindikalnih organizacija u Srbiji zaključili su da su najavljene izmene Zakona o radu neprihvatljive za sindikate

Oni su, na zajedničkom sastanku u Savezu samostalnih sindikata Srbije, doneli odluku da formiraju zajednički protestni odbor koji će delovati po potrebi, ukoliko Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Srbije krene sa izmenama postojećeg Zakona o radu.

Sindikati, međutim, priznaju da od nadležnog ministarstva još nisu dobili zvanično obaveštenje, niti najavu izmene tog zakona, već da su o tome obavešteni samo iz medija. Bili su jedinstveni u stavu da postojeći Zakon o radu treba promeniti, ali smatraju da će najavljene izmene samo doneti veću štetu radnicima.

Kako je novinarima kazao predsednik Saveza, Milenko Smiljanić, zaključci sa današnjeg zajedničkog sastanka sindikata biće sutra upućeni Vladi Srbije, kao i svim nadležnim i međunarodnim institucijama.

Ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike, Slobodan Lalović, najavio je ranije da će neki delovi Zakona o radu biti izmenjeni. Prema tim najavama, promene bi se odnosile na ukidanje kategorije minulog rada, prava na uvećanje zarada po osnovu smenskog rada za 26 odsto, kao i smanjivanje osnova otpremnine za viškove zaposlenih i da će se kao osnov za obračun uzimati godine provedene kod poslednjeg poslodavca umesto ukupnog broja godina radnog staža.

Izvor