Beograd - Jedna od prepreka na koju nailaze neke mlade žene pri zapošljavanju je i pitanje poslodavaca o planiranju porodice.

Iako je diskriminacija zabranjena u propisima, činjenica je da se ona ipak dešava, iza zatvorenih vrata. Pitanja o bračnom statusu i planiranju potomstva, ali i interni ugovori koji se nude budućim radnicama, o tome da neće rađati u narednih nekoliko godina, takođe mogu biti razlog zašto neke žene odlažu trudnoću.

Međutim, diskriminaciju i zloupotrebu je veoma teško dokazati jer se ta pitanja, upućena samo ženama, postavljaju usmeno i uglavnom u četiri oka. Na pitanje da li se budućim radnicama može preporučiti da na pitanja o planiranju porodice ne odgovaraju, portparol Nacionalne službe zapošljavanja Srđan Andrijanić kaže da neko može da ne da odgovor, ali da je pitanje kako će reagovati poslodavac. "Zakon kaže da odluku o prijemu na posao donosi poslodavac", kaže on.

Smatra se da radnice na trudničkom i porodiljskom odsustvu u preduzećima remete ustaljen proces rada, a uz to poslodavac mora da primi i obučava novog radnika. Zbog toga se i postavljaju razna pitanja mladim ženama.

Izvor