6. avgust 2005.

Karači - 150 nastavnika i nastavnica je uhapšeno tokom protesta sindikata obrazovanja APFUTU-a (sindikalne organizacije iz Pakistana koja održava redovne kontakte sa MUR-om)

Preko 500 obrazovnih radnika i radnica je učestvovalo na protestu koji je razbila policija. Članovi sindikata obrazovanja APFUTU su u štrajku glađu poslednjih dvadeset dana.

Protesti su organizovani sa ciljem regulisanja radnih odnosa nastavnika i nastavnica koji su od strane vlade upošljeni na određeno vreme 2001. godine.

Kontakt:

APFUTU-EDUCATION

Union House, Qasim Pura, Railway Road, Gujrat 50700 (Pak)

Fax: (+92 53) 3525 302